reactjs中防止字符转义,字符串不转义

来源:清泛原创     2021-11-11 17:16:32    人气:     我有话说( 0 人参与)

使用标签的dangerouslySetInnerHTML 属性即可,注意:必须是这种写法:<span dangerouslySetInnerHTML={{__html: & 39;<font color="red">ERROR< font>& 39;}}>(此处必须为空!

使用标签的 dangerouslySetInnerHTML 属性即可,注意:必须是这种写法:
<span dangerouslySetInnerHTML={{__html: '<font color="red">ERROR</font>'}}>(此处必须为空!!)</span>
而且,此时标签子元素必须为空。

react

注:本文为本站或本站会员原创优质内容,版权属于原作者及清泛网所有,
欢迎转载,转载时须注明版权并添加来源链接,谢谢合作! (编辑:admin)
分享到: